Demontaż stacji 6310 – al. Jerozolimskie

30.08.2016

Dzisiaj (wtorek, 30 sierpnia) w godzinach popołudniowych stacja 6310 – „al. Jerozolimskie, rejon rotundy” zostanie zdemontowana z powodu prowadzonych robót budowlanych. Ponowny montaż wypożyczalni nastąpi po 31 października – w nowej lokalizacji.