Vouchery na przejazdy rowerami miejskimi czekają – rób zdjęcia tandemów i wygrywaj nagrody!

12.08.2015

(12.08.2015) Tandemy to prawdziwy przebój wypożyczalni Veturilo! Dwuosobowe rowery nie tylko biją rekordy popularności, ale są również częstym obiektem zdjęć użytkowników, trafiającym później na Facebook czy Instagram. Z myślą o rowerzystach, mających również żyłkę do fotografii, operator systemu, Nextbike Polska, przygotował specjalny konkurs, w którym autorzy najlepszych zdjęć mają szansę by wygrać vouchery na przejazdy Veturilo o wartości 100, 50 i 30 zł.

Zadanie konkursowe jest bardzo proste – wystarczy zrobić zwariowane i nieszablonowe zdjęcie, pokazujące jak wypożycza się tandemy miejskie czy dokumentujące wakacyjną wycieczkę na tych rowerach, a następnie opublikować fotografię na swoim facebookowym profilu z hasztagiem #tandemyNextbike (konkursowy post musi mieć status publiczny). Spośród zdjęć „wrzuconych” do 31 sierpnia (godz. 23.59), jury wybierze 10 najlepszych, których autorzy zostaną nagrodzeni voucherami na przejazdy rowerami miejskimi o wartości:

 • 1 miejsce – 100 zł
 • 2-4 miejsce – 50 zł
 • 5-10 miejsce – 30 zł

Tandemy są letnim hitem naszych wypożyczalni. Szczególnie chętnie sięgają po nie pary, szukające pomysłu na randkę inną niż wszystkie, ale wiemy, że z takich rowerów korzystają również osoby niepełnosprawne, które mogę teraz z opiekunem podróżować po mieście – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska. – Zauważyliśmy, że wielu spośród naszych rowerzystów dokumentuje swoje „polowania” na dwuosobowe jednoślady i publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy, by tagować je  #tandemyNextbike i powalczyć w ten sposób o jeden z 10 voucherów, który można potem wykorzystać choćby na kolejne wycieczki  - dodaje.

Regulamin konkursu fotograficznego #tandemyNextbike:

 1. Organizatorem konkursu jest Nextbike Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362899, NIP 895-198-10-07, REGON 021336152.
 2. Czas trwania konkursu: 12 sierpnia – 31 sierpnia 2015 roku.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz konto w jednym z systemów rowerów miejskich, którego operatorem jest Nextbike Polska Sp. z o.o.
 4. Zadaniem uczestników jest opublikowanie na prywatnym profilu Facebook zdjęcia lub zdjęć pokazujących, jak korzystają z tandemów Veturilo wraz z tagiem w treści statusu: #tandemyNextbike – konkursowy post musi mieć status publiczny.
 5. Spośród zdjęć opublikowanych w czasie trwania konkursu, komisja wyłoniona przez Organizatora wybierze dziesięć, których autorzy zostaną nagrodzeni doładowaniami konta Veturilo o wartości:
 • 1 miejsce – 100 zł
 • 2-4 miejsce – 50 zł
 • 5-10 miejsce – 30 zł
 1. Doładowanie jest bezterminowe i nie podlega zwrotowi w formie pieniężnej oraz zostanie wykorzystane w pierwszej kolejności na poczet usług oferowanych przez Nextbike Polska.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od momentu jego zakończenia. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku wysłanej przez Organizatora. Wyniki zostaną też opublikowane na fanpage’u Veturilo: facebook.com/VeturiloWarszawa.
 3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęcia i posiada do niego nieograniczone prawa majątkowe. Z chwilą przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia w kanałach Organizatora (strony www, fanpage’e na Facebooku) oraz wykorzystywanie materiału w działaniach marketingowych organizatora, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy.
 4. Zabronione jest wysyłanie przez uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa bądź dobra osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub dyskryminujących. Wiadomości zawierające takie treści będą automatycznie odrzucane.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym organizatorowi w odpowiedzi konkursowej.
 6. Reklamacje, dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników na adres [email protected] do dnia 4 września 2015 roku. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.
 8. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)