W Veturilo Twoje dane są bezpieczne

06.09.2012

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego odpowiednio dbamy o ochronę danych osobowych, które nam udostępniasz. Na naszej stronie opublikowaliśmy właśnie Politykę Prywatności, z której dowiesz się, jak to robimy, do jakich celów wykorzystujemy pozyskane informacje i że powierzając je nam, możesz spać spokojnie.

Administratorem danych, które zostawiasz w systemie Veturilo jest Nextbike Polska. Wszystkie informacje są zbierane, przechowywane i przetwarzane w profesjonalny sposób, spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa – zarówno pod względem informatycznym, kryptograficznym, jak i prawnym.

Zachęcamy do lektury opublikowanej właśnie Polityki Prywatności, która szczegółowo opisuje, jak gromadzimy dane i jak możemy z nich skorzystać.